Rofox
EN

Property management

Postaráme se o Vaši nemovitost za Vás. Zajistíme a provedeme vše od administrativních a účetních povinností, přes výběr vhodného tenant mixu do Vašich prostor včetně uzavírání a komplementace nájemních smluv, až k závěrečnému reportingu a controllingu tak, abyste měli vše bez námahy pod kontrolou.
 
Spravujeme, dokumentujeme, účtujeme, kontrolujeme, komunikujeme a řešíme vše za Vás. 
Správa firemních dokumentů
 • Uzavírání a komplementace smluv i ve vícejazyčných verzích
 • Indexace nájmů, kontrola platební disciplíny, agenda upomínek a účtování úroků z prodlení
 • Dohled nad dodržováním podmínek nájemních smluv ze strany nájemce
 • Praktické právní poradenství
 • Zprostředkování pronájmu reklamních tabulí a ploch, agenda dohod o nájmu
Fakturace a účetnictví
 • Vystavování faktur a účetních dokladů nájemcům a podkladů pronajímateli
 • Archivace dokumentů a jejich evidence
 • Pravidelné vyúčtování provozních nákladů a spotřeb energií
Reporting a controlling
 • Pravidelné reporty o hospodaření v objektu (česky, anglicky, německy, rusky)
 • Tvorba ročního budgetu, sledování cash-flow
 • Nákladový management
Tenant mix
 • Získávání nových nájemců
 • Tvorba optimálního tenant mixu
 • Krátkodobé využití neobsazených prostor (výstavy, dekorace, animace)
Komunikace
 • Komunikace s obchodními partnery jménem majitele objektu
 • Komunikace s nájemci a jejich koordinace se společným cílem ekonomického růstu
 • Zastupování firem při komunikaci se statutárními orgány
 • Komunikace s médii v rámci marketingové podpory
Reklama a marketing
 • Organizace a komplexní produkční zajištění marketingových eventů na klíč
 • Reklamní propagace, návrh a výroba reklamních prezentačních materiálů
 • Mediální podpora oragnizací, zajištění kvalitního sponzoringu
 • Zajištění výroby radio a TV spotů a jejich vysílání
 • Internetová reklama, tvorba firemních profilů na sociálních sítích

Spravujeme firemní dokumenty. Uzavíráme nové smlouvy s nájemci, smlouvy kompletujeme a předkládáme je i do vícejazyčných verzí – především angličtiny, němčiny a ruštiny. Zajistíme kopie smluv a notářsky ověřené podpisy. Vše řešíme za pronajímatele a poté mu předložíme kompletní dokumentaci.

Pohlídáme veškeré povinnosti nájemců, které plynou z nájemních smluv. Sledujeme dodržování podmínek smluv ze strany obou smluvních partnerů. Provádíme indexaci nájmů a jiných poplatků (tedy navýšení nájemného a jiných nájemních nákladů v závislosti na výši inflace a indexu spotřebitelských cen). Kontrolujeme včasnost přijetí plateb nájemců na účet pronajímatele. V případě prodlení zasíláme upomínky a účtujeme úroky. Zajišťujeme tedy pronajímateli plynulý a pravidelný příjem dle uzavřených nájemních smluv. A ručíme pronajímateli za bezchybný chod obchodního centra a komunikaci mezi nájemci a pronajímatelem.

Na základě dlouholetých zkušeností dokážeme poradit nájemcům i pronajímatelům, čeho se vyvarovat při uzavírání nových smluv a zprostředkujeme sjednání nových smluv ke spokojenosti obou stran.

Zprostředkujeme pronájem reklamních ploch a zajistíme kompletní služby ve věci realizace prezentace nájemců na reklamních tabulích u obchodních center. Pod slovem realizace rozumíme vytvoření grafického návrhu, zajištění polepu, výrobu tabule nebo plachty atd.

Provádíme fakturaci a vyúčtování dodaných služeb a energií, nájmů a jiných poplatků vztahujících se k předmětu nájmu v obchodních centrech. Zajistíme precizní reporting o fakturaci a výši nákladů pronajímatelům a majitelům objektu. Pravidelné reporty vyhotovíme v několika jazykových provedeních, zejména v angličtině, němčině a ruštině. Zavedeme přehlednou evidenci všech dokladů a dokumentace v požadovaném rozsahu. Veškeré doklady profesionálně archivujeme a dodržujeme absolutní mlčenlivost vůči jiným stranám.

Vytváříme roční budget a přehled hospodaření obchodních center. Celoročně sledujeme toky peněz (cashflow) a dbáme na meziroční vyrovnanost příjmů a výdajů. Veškeré výjimečnosti a odchylky ihned řešíme s pronajímatelem a hledáme důvody jejich vzniku a způsoby řešení nalezených příčin.

Hospodaříme s náklady a optimalizujeme je s ohledem na snahu zachovat co nejpříznivější bilanci pro nájemce. Nákladovost centra řešíme operativně a adekvátně jeho požadavkům. O náladech přemýšlíme ekonomicky.

Zabýváme se vhodným tenant mixem pro obchodní centra. Na základě dlouholetého působení v oblasti správy nemovitostí jsme získali mnohé kontakty na velké obchodní řetězce, které pro zaplňování volných prostor k pronájmu využíváme. Jsme spolehlivým partnerem v oblasti jednání s potenciálními nájemci a zajistíme celý proces hledání nových nájemců na klíč. Pronajímatel tak obdrží podepsanou nájemní smlouvu s požadavky, které si navzájem nájemce i pronajímatel určí. Výběr vhodných nájemců nespočívá jen v kvalitních kontaktech nýbrž také ve schopnosti určit potřeby  aného nákupního centra a podmínky konkurence v něm. Zaručujeme tedy výběr vhodných a kvalitních nájemců a naprosto bezproblémový chod celého centra.

Pro Vaše pasáže zprostředkováváme krátkodobé nájmy (např. Sezónní, tematické, roční apod.). Vhodně využijeme Vaše prostory v obchodním centru k uspořádání výstav, marketingových eventů, autogramiád, koncertů, módních přehlídek, soutěží krásy, ochutnávek, gastronomických show apod. vše Vám vytvoříme na klíč v rámci předem domluveného budgetu. Vy určete finanční prostředky, my je nejefektivnějším možným způsobem alokujeme.

Zabýváme se i dekoracemi, animacemi a optimalizacemi vzhledu a umístění reklamních plakátů, cedulí a plachet v interiérech i exteriérech.

Rádi a dobře komunikujeme. Na základě plné moci vystupujeme ve jménu pronajímatele ve věcech nám svěřených.  Efektivně komunikujeme s nájemci s cílem zajistit bezproblémový vztah mezi nimi a pronajímatelem. Dokážeme Vás zastoupit také u statutárních orgánů - na úřady už nemusíte, zajdeme tam za Vás.

Máme k dispozici kvalitní kontakty na média. Zajistíme Vám efektivní mediální propagaci – TV, radio, internet. Zařídíme vše od výroby až po vysílání ve vámi požadovaný čas na Vámi vybraných stanicích a kanálech. Vytvoříme kampaň dle Vašeho přání. Zařídíme a vyhotovíme kompletní balíček propagačních materiálů – letáky, plakáty včetně distribuce. Postaráme se o Vaše profily na sociálních sítích, zajistíme prezentaci vaší společnosti na internetu.