Rofox
EN

Facility management

Zajišťujeme komplexní řešení pro technické vybavení budov. Provádíme servisy, údržbu, revize a controlling.
 
Operujeme s reklamacemi, zárukami a poruchami. Evidujeme  a vytváříme veškerou technickou dokumentaci. Posekat zeleň, opravit plynový kotel, zrevidovat elektroinstalaci, odhrnout sníh už nebude žádný problém.
Pasport budovy
 • Pasportizace budovy, správa technické dokumentace
 • Pravidelné technické reporty majiteli objektu (česky, anglicky, německy, rusky)
Revize, servisy
 • Sestavení plánu údržby technických zařizení a budovy
 • Zajištění zákonem předepsaných odborných revizí a kontrol
 • Technická údržba zařízení objektu a řádná servisní činnost
Údržba
 • Pravidelný úklid vnitřních i vnějších ploch
 • Údržba zeleně, úklid sněhu
 • Odpadové hospodářství
 • Ostraha, správa EZS a EPS
Outsourcing dodavatelů
 • Spolupráce s ověřenými a spolehlivými firmami
 • Pravidelné tendrování dodavatelů
Reklamace, záruky, poruchy
 • Řešení reklamací, záruk a pojistných událostí
 • Supervize, kontrola a odstranění poruch
 • Okamžité havarijní zásahy

Zajišťujeme kompletní technickou správu budovy. Uchováváme, archivujeme a kompletujeme technickou dokumentaci budov. Provádíme kompletní pasportizaci budov – pronajímatel má veškerou evidence pohromadě bez námahy a starostí. Dále vytváříme pravidelné technické reporty a hlášení o stavu, a to v několika jazykových verzích (češtině, angličtině, němčině nebo ruštině).

Individuálně pro každý objekt sestavujeme plán údržby technického zařízení budovy. Tento plán přizpůsobujeme aktuálnímu stavu a požadavkům obchodního centra.

Dbáme a pravidelně kontrolujeme revize v budově. Včas je objednáváme a zajišťujeme zákonem předepsané kontroly. Veškeré technické vybavení budov nejen revidujeme ale i servisujeme za pomoci kvalitního personálu. Sledujeme včasnost revizí a servisů a předcházíme tak haváriím, poruchám nebo škodám. Disponujeme certifikacemi a odbornou způsobilostí k provádění revizí elektro a plynu.

Zajistíme ostrahu a její denní službu. Obsluhujeme elektronický zabezpečovací systém EZS a Elektronickou požární signalizaci EPS. Zařídíme u nich revize, servisy, kontroly.

Zajišťujeme důkladný úklid vnitřní i vnější. Odhrnujeme sníh, sekáme trávu, staráme se kompletně o Vaši zeleň, stříháme stromky a keře. Zajišťujeme odvoz odpadu, sběr odpadků a úklid travnatých a zásobovacích ploch. Čistíme střechy, fasády, pláště budovy, kanalizace, odpadní vody apod.

Při naší činnosti spolupracujeme s ověřenými a spolehlivými firmami. Naši dodavatelé jsou mnohaletí partneři s dobrou reputací.  Jedná se o autorizované firmy. Dodavatele ale i přesto pravidelně tendrujeme s cílem zachování kvality a co nejnižší ceny.

V případě jakéhokoliv problému, pracujeme velmi flexibilně s vidinou jeho rychlého, přesného a správného řešení. Odstraňujeme poruchy a závady. Zabýváme se havarijními zásahy a reklamacemi. Řešíme také pojistné události. To vše za pronajímatele na základě jeho plné moci. Charakterizuje nás pohotovost, včasnost, operativnost a schopnost určit vhodné řešení pro danou situaci. Jsme precizní, protože pracujeme s nejlepšími dodavateli s maximální spolehlivostí. A tak se i havárie, poruchy a závady mohou zdát být banálními starostmi pronajímatele.