Rofox
EN

Cost management

probíhá aktualizace obsahu
Revize provozních nákladů
 • Kontrola oprávněnosti účtovaných položek v souladu s nájemní smlouvou a zákonnými předpisy
 • Reklamace vyúčtování provozních nákladů a sjednání obsahu vyúčtování PN do budoucna
 • Vymožení neoprávněně fakturovaných položek ve vyúčtování PN
Optimalizace provozu
 • Ovládání technických zařízení budovy a optimalizace jejich nastavení
 • Zhodnocení aktuálního stavu technického zařízení budovy s ohledem na potenciání úspory
 • Nahrazení nákladově náročných zařízení novými se zárukou úspory
Úspora spotřeby energií
 • Provádění energetického auditu
 • Realizace úspor na základě doporučení energetického auditu
 • Tenderování dodavatelů energií
Spolupráce s developery
 • Zhodnocení stavebního projektu před realizací stavby s ohledem na optimalizaci provozu a úsporu provozních nákladů
 • Návrhy optimálního technického vybavení objektů před konečnou realizací
Daně a účetnictví
 • Účetní audit
 • Tvorba a kontrola daňových přiznání
 • Uplatnění daňových slev a výhod

Každý chce maximálně uspořit. My vám uspoříme i v oblastech, kde se to může zdát až nereálné.

Revidujeme provozní náklady, optimalizujeme provoz, spoříme spotřeby energií, najdeme vám slevy na daních nebo se poradíme s developery o úsporném konstruktivním řešení ještě nezrealizovaných staveb.

Vy nám do rukou vložíte vyúčtování provozních nákladů ze svých nájemních jednotek, my vám vyúčtování zkontrolujeme na základě oprávněnosti a korektnosti vůči nájemní smlouvě.  Osobně kontaktujeme pronajímatele, zkontrolujeme veškeré doklady související s vyúčtováním za dané období. V případě jakýchkoliv odchylek od nájemní smlouvy vyúčtování reklamujeme a žádáme vrácení rozporované částky na váš účet. Zajistíme vám tak bezstarostný proces kontroly Vašich smluvních vztahů s pronajímatelem a zároveň Vám uspoříme.

Na základě zjištěných skutečností z proběhlé analýzy Vám doporučíme, čeho se vyvarovat, co naopak podpořit, popř. Vám připravíme Dodatek k existující nájemní smlouvě, který doplní nejasnosti ze smlouvy vyplývající.

V obchodních centrech se nachází celá řada technického vybavení, které může spotřebovávat větší množství energie než by bylo třeba. My veškeré zařízení v budově naladíme a nastavíme tak, aby fungovalo ekonomicky avšak v souladu s normami a požadavky nájemců. Nákladově náročná zařízení vyměníme za méně nákladná a zaručíme úspory. Uspoříme Vám např. výběrem a montáží správného druhu světel, které Vám navrhneme na míru k Vaší nájemní jednotce.

Provedeme energetický audit – tedy zanalyzujeme čerpání energií v prostoru a zhodnotíme možnosti úspor. Dodavatele energií vytendrujeme a zaručíme tak nejlevnější distribuci do Vašich prostor.

Již při výstavbě obchodních prostor zhodnotíme funkčnost a ekonomickou stránku projektu. Navrhneme možnosti úspor a jejich technické řešení v praxi. Developeři obchodních center jsou našimi významnými partnery.

Kontrolujeme nejen účetnictví, ale i daně. Vytváříme daňová přiznání, uplatňujeme daňové slevy na základě zjištěné vašich nároků na ně. Účetnictví přehledným způsobem archivujeme a řadíme.