Rofox
EN

Politika

Politika společnosti - pro ISŘ:

1) Hlavní činnost společnosti je správa a provoz nemovitostí pro komerční i privátní účely na nejvyšší možné kvalitativní úrovni.

  • za kvalitu své práce zodpovídá každý zaměstnanec nebo externí dodavatel sám za sebe
  • znamená to: činit svou práci vždy s nejlepším vědomím a svědomím, že je to maximum, co mohu pro danou věc udělat
  • ohodnocení kvality práce nejlépe prověří zákazník a jeho spokojenost a skutečnost, že se na společnost obrátí s novou zakázkou

2) Zachování kvality služeb na maximální možné úrovni s přiměřenými náklady a za předpokladu využití synergií a efektivity.

  • za efektivitu svého konání zodpovídá každý zaměstnanec i externí dodavatel sám
3) Získávání nových zakázek a rozšíření portfolia v ČR, na Slovensku a v Polsku.

4) Rozšíření nabídky služeb o poradenskou činnost pro developery a stavebníky retailových parků – systémy úspor a výstavba budov a objektů s minimálním zatížením na provozní náklady.

5) Prosazení značky ROFOX ve věci správy nemovitostí na českém, slovenském a polském trhu jako spolehlivého partnera pro velké, nadnárodní, ale i regionální malé společnosti se zárukou kvalitních služeb, jim odpovídající ceny a spolehlivého jednání.

6) V rámci svých činností se organizace zavazuje k neustálému zlepšování a prevenci znečištění životního prostředí, dbát na životní prostředí a dodržování souladu právních a legislativními požadavky.

7) Společnost s váží svých zaměstnanců a má nastavený motivační program.

8) Každý vedoucí zaměstnanec v organizaci má povinnost při svých činnostech předcházet vzniku úrazů a poškození zdraví a neustále identifikovat případná rizika. V rámci regionu je organizace dobrým zaměstnavatelem. Všichni zaměstnanci organizace jsou si vědomi důležitosti plnit právní a legislativní požadavky v rámci BOZP.

Ing. Ondřej Liška - výkonný ředitel, PhDr. Romana Lišková - správní ředitel